tilsyn

Som privat dagplejer er jeg godkendt af Aalborg Kommune under fritvalgsordningen og er derfor også fast under løbende pædagogisk tilsyn, hvor jeg får anmeldt og uanmeldt besøg fra en pædagog i den kommunale dagpleje.

Jeg er underlagt Aalborg Kommunes regler vedrørende tavshedspligt - både i forhold som gælder barnet og forældrenes private forhold.


jeg tilpasser mig barnets behov

Jeg vil altid tage hensyn til det enkelte barn og afpasse indlæring efter alder, temperament og lyst. Ingen bliver presset ud i noget, de endnu ikke magter.

Børn skal have lov til at udforske verden

Vi skal som forældre / børnepassere være med til, at børn får lov til at udforske deres egen verden. Med det mener jeg, at vi skal lade børnene finde ud af på egen måde, hvornår de har nået deres farepunkt.

Jeg er overbevist om, at børn ikke kravler højere end til det punkt, hvor de selv mærker inden i sig selv, uha det er højt, og derfor kravler de ikke højere. Det er det vi kalder farepunktet, og som vi alle er født med.

Ved at vi lader børnene klare tingene selv, ja det gør også dem til små stærke selvhjulpne børn, der kommer til at klare de udfordringer der følger dem i deres opvækst.

Man skal også huske på, at vi ikke skal slæbe / bære rundt på børnene hele tiden eller transportere dem rundt i klapvogne / barnevogne. Børn skal selv op og gå, så de får styrket deres motorik / muskler. På denne måde er vi også klar til at aflevere børnene til børnehaven, som så kan klare en tur-dag, som bliver hyggelig for både barnet / pædagogen.


sprog

Jeg styrker børnenes sprog ved at sætte ord på det, jeg gør og ser. Vi synger sammen, læser historier, bruger rim og remser samt jeg lærer børnene at forstå sammenhæng mellem mimik, kropssprog og tale. 
krop & bevægelse

Jeg træner børnenes motorik ved at lege, danse, hoppe, trille, gynge samt mosle. Det er vigtigt for mig, at det at bruge kroppen, bliver en naturlig del af børnenes hverdag og det er lige så vigtigt for mig at få ro på igen, hvor jeg gør brug af afstressende øvelser samt musik i børnehøjde.

Jeg vil udvikle børnenes kulturelle udtryksformer ved forskellige kreative aktiviteter, hvor de kan tegne, male, lave perleplader, klippe og klistre, føle, røre og mærke forskellige konsistenser og former. Jeg inddrager børnene i årets højtider og de traditioner, som dermed følger. Jeg træner børnene i bordskik – hvordan dækker vi bord, hvordan serverer vi maden og hvordan er stemningen ved bordet?