Hvad koster det?

2043,00DKK / Måned

Egen betaling

Forældre betaling pr måned: 76oo,00 kr.

Tilskud til forældre fra kommunen 5557,00 kr. pr. måned.

Hvornår skal man betale?  

Der er tale om forudbetaling, hvilket betyder, at betalingen altid skal forekomme senest, så jeg har modtaget pengene på min konto den sidste hverdag i måneden før den aktuelle pasningsmåned.

separator

Hvor meget skal vi betale?  

I alt pr. måned heltidsplads

7.600 kr.

Kommunalt tilskud

5.557. kr.

Egenbetaling heltidsplads

2.043 kr.

separator

Hvor meget tilskud får man?  

Kommunalt tilskud:

Aalborg Kommune yder et tilskud for, at I kan få jeres barn passet privat. Tilskuddet i 2018 er på 5.557 kr. om måneden (for en heltidsplads).

Jeg hjælper jer med at udfylde ansøgning om tilskud.

Aalborg Kommunes regler for tilskud:

Du skal ikke betale skat af tilskuddet.

Børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, som I har aftalt.

Du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov vedrørende pasningsbarnet.

Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn.

Du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning.

Der gives søskenderabat efter gældende regler (læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside).

Aalborg Kommune sætter tilskuddet ind på jeres nemkonto den sidste dag i måneden forud for lønudbetaling til Regnbuen, således at I kan overføre det fulde beløb til min konto den samme dag – jf. regler vedr. betalingsfristen.

to top button