Hvad koster det?

2039,00DKK / Måned

Egen betaling

Forældre betaling pr måned: 785o,00 kr.

Tilskud fra Aalborg Kommune i år 2020 er : 5811,00 kr. pr. måned 

Hvornår skal man betale?  

Der er tale om forudbetaling, hvilket betyder, at betalingen altid skal forekomme senest, så jeg har modtaget pengene på min konto den sidste hverdag i måneden før den aktuelle pasningsmåned.

separator

Hvor meget skal vi betale?  

I alt pr. måned heltidsplads

7.850 kr.

Kommunalt tilskud

5.811 kr.

Egenbetaling heltidsplads

2.039 kr.

separator

Hvor meget tilskud får man?  

Kommunalt tilskud:

Aalborg Kommune yder et tilskud for, at I kan få jeres barn passet privat. Tilskuddet i 2020 er på 5.811 kr. om måneden (for en heltidsplads).

Jeg hjælper jer med at udfylde ansøgning om tilskud.

Aalborg Kommunes regler for tilskud:

Du skal ikke betale skat af tilskuddet.

Børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, som I har aftalt.

Du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov vedrørende pasningsbarnet.

Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn.

Du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning.

Der gives søskenderabat efter gældende regler (læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside).

Aalborg Kommune sætter tilskuddet ind på jeres nemkonto den sidste dag i måneden forud for lønudbetaling til Regnbuen, således at I kan overføre det fulde beløb til min konto den samme dag – jf. regler vedr. betalingsfristen.

to top button