agriculture-carrots-close-up-143133

Sund kost hver dag

Behovet for energi i form af mad og drikkevarer er stort hos de små børn. Energien bruges til blandt andet til at vokse, udvikle, spise, lege, sove og lære. Børn er mere veloplagte, hvis de får sund mad fordelt over hele dagen. Maden skal smage godt, og der skal være nok til, at de kan blive mætte.

Små men mange måltider
Små børn skal spise mange gange i løbet af en dag for at få dækket deres behov for energi, vitaminer og mineraler. De skal hele tiden være tanket op med godt brændstof til deres aktiviteter.

Børn har ikke samme appetit som voksne til at spise store portioner til hovedmåltiderne. Der er kun plads til små portioner ad gangen. Derfor bør der ikke gå mere end 2-2 ½ time mellem hvert måltid.

Den omsorg, måltidet kan bidrage med, er væsentlig for barnet. At spise et måltid mad er også oplevelsen ved at tilberede maden, glæden ved at spise sammen med andre og fornemmelsen af at blive udfordret på sine sanser, mens man bliver mæt.

At skabe nærhed
Særligt for de mindre børn er det vigtigt, at der er en god stemning, når måltidet spises. Det kræver koncentration, ro og nærhed for de fleste mindre børn at få spist et måltid.

Samvær om maden
Måltiderne er et godt samlingssted for børnene. De lærer at spise sammen med andre og nyde maden, de får lov til at røre ved maden og øve sig i selv at tage maden fra fadet, at spise og drikke den, vi snakker om maden og prøver forskellige smags oplevelser.

Hvad indeholder kosten

Jeres barn tilbydes en sund, varieret og alderssvarende kost. Der serveres morgenmad indtil kl. 7.30 med mindre andet er aftalt. Om formiddagen får de brød og til frokost rugbrød med pålæg og pynt samt grøntsager. (Nogen dage serveres der varm mad). Eftermiddagsmaden kan være forskellig slags mad. Bla. frugt, brød og sunde pandekager. De får tilbudt mælk og vand. Har jeres barn brug for special kost, skal I medbringe dette. Hvis jeres barn har brug for mælkeerstatning/ babymad skal I medbringe det.
to top button