Åbningstider

Ferie & sygdom

Bliver jeres barn syg giver I mig besked over telefon eller sms.
Jeres barn vil blive betragtet som syg hvis:
Barnet ikke kan følge en normal dagsrytme i dagplejen (aktiviteter/ ture ell.lign.) eller hvis det har behov for ekstra pleje.
...Et barn kan godt være syg uden at have feber - barnet kan virke i orden hjemme (hvor der er ro hjemme hos mor og far), men ikke være frisk nok til en hverdag i dagplejen med de andre, hvor der er et helt andet aktivitetsniveau m.m. Så det er vigtigt som forælder at have dette i baghovedet, når I er i tvivl hjemme og ser tegn på jeres barn virker lidt slap. Det er bedst når forældre hjemmefra selv kan tage beslutningen om, at deres barn må meldes syg, så det ikke kommer afsted og når at smitte de andre børn i gruppen, samt sætte både barnet selv, børnegruppen og jeg i en presset situation med et sygt/grædende barn, hvorefter jeg til sidst alligevel må ringe til jer på arbejdet ud på dagen, fordi I bliver nødt til at hente barnet hjem. Det er klart at foretrække for alle parter, at denne vurdering og beslutning (at jeres barn ikke kan klare en dag i dagpleje) kan foregå hos jer hjemmefra.
Men i nogle situationer kan det være svært at bedømme fra morgenen af eller sygdommen kan komme i udbrud først efter aflevering og så vil jeg ringe til jer.
Hvis I fra mig får besked om, at jeres barn har været slap i dagplejen og vist sygdomstegn hos mig, så har barnet som grundregel brug for mindst en dag hjemme ovenpå, for at blive rask igen og komme til kræfter - nogle gange og ofte flere dage. Jeg har fuld forståelse for, at det altid falder ubelejligt med børns sygdom og at forældre føler interesse i - ell pres til - at passe sit arbejde, men her bliver jeg nødt til at tage vare om børnene og se det fra barnets og børnegruppens behov og perspektiv, da det har stor konsekvens for barnet selv, de andre børn og jeg i dagplejen, at modtage et barn i dagplejen, som ikke er rask.
Derfor: Jeg modtager ikke et sygt barn, dels af hensyn til opmærksomheden til de andre børn og p.g.a. smittefare, men også fordi jeg ikke kan give barnet den ekstra omsorg, som det har brug for. Et sygt barn hører selvfølgelig til hjemme hos mor eller far, hvor det kan få den kærlige opmærksomhed, ro, pleje og omsorg det har brug for i en sådan situation og ikke i en dagpleje med larm og aktivitet.
Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vurderer jeg om det er forsvarligt at barnet bliver i dagplejen til normal afhentningstid eller om forældrene skal kontaktes for at hente barnet.
Husk:
Barnet bliver også meget hurtigere frisk igen, hvis det kommer hjem og får den pleje og ro det trænger til en dag eller ofte flere dage, for at komme helt ovenpå igen, i stedet for at gå og være slap i dagplejen flere uger fordi kroppen ikke kan få ro hjemme til at bekæmpe sygdommen - det påvirker os alle i dagplejen på en negativ måde og det er jo hårdt for alle - især for barnet selv at være i. Så vi må have fokus på det gode børneliv for alle i dagplejen og sammen bære børnene godt igennem - også når det gælder sygdom. Håber I som forældre også har forståelse for dette større billede i dagplejen. Jeg har god erfaring for godt samarbejde for dette, men ved også det kan være en udfordring i en travl hverdag, så vi må sammen bevare fokus og hjælpe hinanden her, som nævnt.
Link m. hjælp og vejledning angående syge børn: www.sygeboern.dk
Skulle jeg blive syg skal I selv sørge for pasning af jeres barn. Normalt sker det dog som nævnt heldigvis yderst sjældent da jeg plejer at have et godt helbred og er taknemmeligt udstyret med et meget stærkt immunforsvar.
Da vil jeg ringe/ sende en sms til jer mindst 1 time før I møder med jeres barn, men som regel vil I allerede kunne få beskeden aftenen før. Der gives ikke refusion for de dage, hvor barnet evt. ikke kan passes hos mig, ligesom I forældre heller ikke skal betale dele af tilskuddet tilbage til kommunen. Jeg har heldigvis den glædelige erfaring, at mange forældre faktisk godt kan planlægge sig ud af behovet for gæstedagpleje og i stedet alliere sig med bedsteforældre/familie/venner ell.lign eller benytte sig af omsorgsdage, feriefridage, afspadseringsdage ell. arbejde hjemmefra m.m.

Forældresamarbejde

For mig er det vigtigt, at man er åben og ærlig, så der ikke opstår misforståelser. Det er vigtigt, at I føler jer trygge, når I afleverer jeres barn, og at der er en god kontakt mellem mig og jer forældre. Endvidere har det stor værdi for mig, at vi taler sammen, når barnet bliver afleveret, og hentet igen, hvor der kort bliver fortalt, hvad vi har lavet i løbet af dagen, og hvad barnet har lavet hjemme, for eksempel i weekenden. Det giver også barnet en tryghed, hvis vi efterfølgende snakker om ting fra hjemmet og viser interesse.
Jeg har tavshedspligt, så I kan regne med min diskretion.

Har du nogen spørgsmål?

Så står jeg klar til at besvare dem
to top button